ข้าวนาปรังแแบบนี้ตอ้งไส่ปุ๋ยอีกไชไหมครับ

ข้าวนาปรังแแบบนี้ตอ้งไส่ปุ๋ยอีกไชไหมครับ

12 Likes

ใส่ก็ดีนะคะ ช่วยบำรุง

1 Like

เหมือนขาดปุ๋ยตัวหลัง (K)ครับ

2 Likes

ปลายใบไหม้ครับ

2 Likes

หว่านปุ๋ยสูตรบำรุงต้นและท้องครับ.

1 Like

สภาพดินเป็นดินอะไรดินเหนียวปุ๋ยรอบแรก16-20-0 รอบสองและรอบสาม ยูเรีย 46-0-0ใส่5-10กก./ไร่ ข้าวใบเหลืองแสดงว่าขาดปุ๋ยตัวใดตัวหนึ่ง ช่วยด้วยการพ่นทางใบรับท้องข้าวด้วย 3-4-17 ร่วมกับแคลเซียมโบรอน พ่นอาทิตย์ละครั้งสักสองรอบนะครับ…

1 Like

ดินร่วนปนทรายรอบแรกใส่ 16-16-8 มากหน่อย20-30กก./ไร่ รอบสองรอบสามเหมือนกับดินเหนียวยูเรีย 7-10กก./ไร่ผสมกับ 0-0-60 เพื่อบำรุงเม็ด 5-10กก./ไร่ด้วยก็ได้ แต่อย่าใส่มากเดี๋ยวเม็ดข้าวจะแตกเอาได้ หวังว่าคงพอเข้าใจนะครับ

1 Like