ขุดบ่อเลี้ยงปลาเสร็จถ้าปล่อยปลาลงเลยจะได้ไหมครับ

ขุดบ่อเลี้ยงปลาเสร็จถ้าปล่อยปลาลงเลยจะได้ไหมครับ

ไม่เคยเลี้ยงนะ แต่ถ้าไม่แน่ใจเรื่องสภาพน้ำอาจตรวจดูก่อน หรือไม่ก็ลองปล่อยบางตัวแล้วดู