ถ้าเราปลูกทุเรียนหลายพันธุ์ ในที่แปลงเดียวกัน พอถึงเวลาออกดอก เกศรไปผสม อีกพันธุ์หนึ่ง จะทำให้ทุเรียนกลายพันธุ์ได้ไหมครั

ถ้าเราปลูกทุเรียนหลายพันธุ์ ในที่แปลงเดียวกัน พอถึงเวลาออกดอก เกศรไปผสม อีกพันธุ์หนึ่ง จะทำให้ทุเรียนกลายพันธุ์ได้ไหมครับ. หรือว่ามีข้อดีข้อเสียบ้างไหมครับ

4 Likes

1.การผสมข้ามจะช่วยให้การผสมเกสรดี ติดผลดี บางพันธ์ุเกสรตัวผู้แข็งเชนทุเรียนป่า หรือทุเรียนบ้าน
ทำให้อิทธิพลของเกสรตัวผู้(Senior effect)เกิดผลทุเรียน เช่นทเรียนหมอนทองที่ปลูกปะปนใกล้ทุเรียนบ้าน จึงมีผลทรงกลม สั้นเป็นฟักทองและกลิ่นหอมฉุน แต่หมอนทองที่ทำเป็นที่ชุมพร นครศรี ฯที่ห่างไกลทุเรียนบ้าน รูปทรงและกลิ่นไม่มีปัญหา เป็นทุเรียนส่งออก
2. การกลายพันธ์ุจากผสมข้ามเกิดขึ้นแน่นอนครับ การกลายอยู่ในเมล็ด เมื่อเอาไปเพาะก็อาจเจอการกลายพันธ์ุ ทางลำต้น ใบ ดอก ผล เนื้อสีเนื้อ ความหนาเนื้อ รสชาติ อาจทำให้เราได้พันธ์ุใหม่ๆขึ้นมา

ถ้าปลูกขาย อาจะเสี่ยงไปนะครับ ไม่รู้ผลที่กลายพันธุ์จะเป้นยังไง