ใบทุเรียนเล็กเป็นจุดด่างๆเกิดจากสาเหตุอะไรครับ

ใบทุเรียนเล็กเป็นจุดด่างๆเกิดจากสาเหตุอะไรครับ

9 Likes

ลักษณะน่าจะขาดธาตุอาหารไม่ก็ได้รับแดดไม่เต็มที่ ถ้าแดดไม่จัดมากอาจลองให้ให้แสงโดนตรงต้นดู

ขอบคุณครับ

ลองให้ปุ๋ยทางใบ30-20-10+TE
2.ให้แสงเพิ่มอีกหน่อยได้แล้วครับ

4 Likes

ขอบคุณครับ