รถน้ำต้นทุเรียน ตอนเทียงได้ไม่

รถน้ำต้นทุเรียน ตอนเทียงได้ไม่

3 Likes

รดได้ค่ะแต่จริงๆไม่เหมาะ ควรหลีกเลี่ยงตอนอากาศร้อนจัด อาจจะซันเบินได้ค่ะ

1 Like

ไม่ดีนะ, ตอนเย็นจะดีกว่าคับ

1 Like

ขอคุมนะ

ขอคุมนะ

ไม่ควรนะครับ
1.นอกจากพื้นดินที่มีอุณหภูมิสูงแล้วเป็นอันตรายต่อรากทุเรียน
2.การให้น้ำควรให้ในช่วงเช้าจะเหมาะสมที่สุดเพราะ
–2.1ทุเรียนสามารถดูดเอาไปใช้สังเคราะห์แสงได้ต่อเนื่องทั้งวัน
–2.2ช่วยลดอุณหภูมิระหว่างวัน
–2.3 ดินไม่ชื้นแฉะในตอนกลางคืน อาจช่วยให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี

3 Likes

เช้า05-07 ดีที่สุดครับ

1 Like

ขอคุมนะ

ขอคุมนะ