ผมใช้ลงทุนก็คือ.เงินใช่ไหมครับ.คือผมมีความคิดว่า.เราจะทำเป็นรูปแบบ.สหกรณ์..ได้ก็คงจะดีนะครับ.ส่วนขั้นตอนนั้น.เพื่อนๆที่ม

ผมใช้ลงทุนก็คือ.เงินใช่ไหมครับ.คือผมมีความคิดว่า.เราจะทำเป็นรูปแบบ.สหกรณ์…ได้ก็คงจะดีนะครับ.ส่วนขั้นตอนนั้น.เพื่อนๆที่มีความรุ้เรื่องนี้ก็ลองแนะนำมานะครับ…
หรือถ้ามีรูปแบบ.อื่นก็ช่วยแนะนำด้วยครับ