มังคุดผิวมัน ลูกโตๆ ต้องทำอย่างไรบ้าง

มังคุดผิวมัน ลูกโตๆ ต้องทำอย่างไรบ้าง

1 Like

การาทำมังคุดผิวมัน ลูกโตๆ
ถ้าอยากมังคุดลูกโต นั้นต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนมังคุดออกดอก มีการฟื้นฟูต้นที่สมบูรณ์มาก่อนได้แก่ใส่ปุ๋ยคอกเก่า20-30กฺิโลกรัม/ต้น ปุ๋ยเคมี 16-16-16 หลังติดผลแล้ว เร่งการขยายผล 16-16-16 ผสม 15-0-0 อัตราส่วน 1:1
และให้น้ำสม่ำเสมอ ช่วงท้าย ก่อนแก่ค่อยให้ 13-13-21 ก่อนเก็บ 1เดือน
การที่มังคุดจะผิวมันนั้น หมายถึงผิวไม่ ถูกทำลายด้วยเพลี้ยไฟ(ผิวเป็นขี้กลาก) เข้ามาดูดกินน้ำเลี้ยงและน้ำหวานจากดอกช่วงดอกบาน ฉะนั้นถ้าสามารถพ่นสารเคมี ป้องกันเพลี้ยไฟอยู่ในช่วงนั้น ก็จะไ่ม่มีปัญหา ในสภาพพื้นที่ที่มีอากาศชุ่มเช่นปลูกมังคุดในร่องสวน ที่อ.บ้านค่าย จังหวัดระยอง นนทบุรี นครปฐม จะพบเล็กน้อย หรือไม่มีเลย
ส่วนประเด็นปุ๋ย ทำอย่างไรให้มีคุณภาพ เซลล์ทนทานการแตก จากการดูดน้ำเข้าไปมากเกินไป ตามคำแนะนำ ของ คุณ พยัฆพล นะครับ
มังคุดผิวมันมังคุดกลาก ผิวลาย1

1 Like

อยากให้มังคุดสวย นอกจากปุ๋ยแล้ว ต้องระวังพวกเพลี้ยเลย พวกนี้ตัวร้าย

1 Like

ให้น้ำอย่าให้ขาด จะได้ไม่แห้ง ผิวตึง

1 Like