ข้อวิธีรักษาด้วยครับ

ข้อวิธีรักษาด้วยครับ

2 Likes

ลองดูมีรูตามกิ่งมั้ยครับ
ถ้ามี เป็นเพราะแมลงครับ

  1. ตรวจรอยต่อระหว่างกิ่งสดและกิ่งแห้งมีแมลงเจาะหรือไม่? หรือ
  2. ตามภาพเห็นเพียงกิ่งเดียว ถ้ามีหลายยอดเป็นลักษณะนี้เพราะใส่ปุ๋ยทางดินมากในช่วงแตกยอดอ่อน
2 Likes