ขอคำแนะนำหน่อยครับผมมือใหม่ครับ ทุเรียนเป็นเชื้อราตามรูปเลยครับและลำต้นดำ เป็นเลยอะมากควรรักษายังไงครับ

ขอคำแนะนำหน่อยครับผมมือใหม่ครับ
ทุเรียนเป็นเชื้อราตามรูปเลยครับและลำต้นดำ เป็นเลยอะมากควรรักษายังไงครับ

9 Likes

เป็นเหมือนกันเลยครับ

1 Like
  1. อาการลำต้นเป็นสีดำ ฉ่ำน้ำนั้น เป็นอาการของโรครากเน่าโคนเน่า ที่มีสาเหตุจากเชื้อราใยดิน ไฟทอปทอร่า
    กรณีที่มีโรครากเน่าโคนเน่าเกิดแล้ว

๑. ถากแผลที่มีอาการออกให้หมด ป้ายแผลด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราสำหรับราชั้นต่ำ* หรือ

๒. ฉีดเข้าต้นด้วย สารฟอสฟอนิก เอซิด หรือ ฟอสฟอรัส เอซิด

๓. พ่นส่วนบนต้นด้วย สารฯสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลิคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส

๔. หว่านรอบโคนด้วย เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า ผสม ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และรำข้าว อัตรา ๑ : ๕๐-๑๐๐ : ๔-๕ กก.
2. อาการของเส้นใยเชื้อราบนกิ่ง น่าจะเป็นโรคตะไคร่ และ สาหร่าย ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน จะเกิดเป็นจุดวงสีต่างๆกันของเชื้อราและสาหร่ายหลายชนิด จะเจริญปกคลุมทั้งที่ผิว ใบ กิ่ง และ ลำต้น
แนวทางจัดการ
๑.ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออก เพื่อลดปริมาณเชื้อในแปลงปลูก
๒.พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชประเภทดูดซึมที่มีประสิทธิภาพ เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสม ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

3 Likes

ฉีดยากันเชื้อรารึเปล่าฉีดอาทิตละครั้ง

1 Like

อันดับ แรกเลยเอาเสาไม้ไผ่ที่มีเชื้อราออกก่อนจากนั้นควร ฉีดพ่นไตรโคโดม่า ทุกวันครับ จนกว่าต้นจะดีขึ้น

1 Like

ขอบคุณครับ

ใช้ไตรโคเดอร์มาครับ
หมักไว้ละเอามาฉีด
ช่วยได้เยอะครับ