ปลูกถั่วฝักยาวแล้วพอออกใบและฝักทำไมเป็นสีเหลือง

ปลูกถั่วฝักยาวแล้วพอออกใบและฝักทำไมเป็นสีเหลือง

ฝัก หรือ ใบ ที่เป็นสีเหลือง หรือทั้ง๒ อย่าง

มีรูปไหม นึกภาพไม่ออก