มีที่ยุ 7 ไร่จะปลูกอะไรดีกำลังเริ่มทำ

มีที่ยุ 7 ไร่จะปลูกอะไรดีกำลังเริ่มทำ

10 Likes

ใช้รถไถปรับดินให้เป็นทางเทเพื่ออฝนตกเป็นแหล่งรวมน้ำลงสระของเรา

ขอบคุณคับ