หลังจากเปลี่ยนกฏที่ดิน ส.ป.ก. ให้สามารถประกอบการอย่างอื่นได้นอกเหนือจากการเกษตร มีเกษตรกรท่านใดเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นบ้างแ

หลังจากเปลี่ยนกฏที่ดิน ส.ป.ก. ให้สามารถประกอบการอย่างอื่นได้นอกเหนือจากการเกษตร มีเกษตรกรท่านใดเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นบ้างแล้วครับ มีเปลี่ยนไปทำอะไรกันบ้างไหมครับ

1 Like

เงียบกริบ…

ยังทำเกษตรแบบเดิมต่อคับ

1 Like