มะพร้าวน้ำหอมควรจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนดีครับให้ลูกดก

มะพร้าว​น้ำหอม​ควรจะ​ใส่​ปุ๋ย​สูตรไหนดีครับ​ให้ลูก​ดก

1 Like

เน้นตัวท้ายสูงๆพวก 13-13-21 หรือสูตรอื่นๆที่ตัวท้ายสูงๆเหมือนกัน

ใช้ปุ่ยบุญพืชคับเป็นลูกดกดี

ขอบคุณ​ครับ​ผม

ปุ๋ยมะมพร้าว
1.ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 1ครั้ง
2.ปุ๋ยเคมี 13-13-21+15-0-0+แม็กนีเซี่ยมซัลเฟต หรือ ปูนโโโลไมท์(ต้องใ่ส่โดโลไมท์ไปก่อน 1เดือนก่อนใส่ปุ๋ยอื่น)
3.ลอกเลนปีละครั้ง