เอ็มไซด์ ที่นำมาผสมเป็นฮอร์โมน คืออะไร หาที่ไหนครับ

เอ็มไซด์ ที่นำมาผสมเป็นฮอร์โมน คืออะไร หาที่ไหนครับ

ที่มา: พเยา เนียะแก้ว สวนไม้ผลอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่เสนอมาพอเป็นตัวอย่าง และแนวทางใครชอบสูตรไหนก็ลองเอาไปหมักใช้ดู น้ำเอ็มไซด์ สอบถามและหาซื้อที่สำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัด
ที่ถามอะไรเหมาะตอบว่าเหมาะทั้งหมดครับ แต่ไม่ได้ผลเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมาก ขึ้นกับวัสดุตั้งต้นในการหมัก

สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเลยคับ ผมไปก็ซื้ออยู่

1 Like

พวกร้านการเกษตรบางร้านก็เห้นมีนะ แต่ถ้าแน่ๆก้ตามที่ด้านบนตอบเลย

1 Like