อยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการปลูกผักเพราะจบมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเลยคิดขึ้นได้ว่าไม่อยากปล่อยเวลาให้มันผ่านไปอย่า

อยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการปลูกผักเพราะจบมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเลยคิดขึ้นได้ว่าไม่อยากปล่อยเวลาให้มันผ่านไปอย่างเฉยๆอยากจะดูพืชผักผลไม้ให้มันเจริญงอกงามและสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อยากจะหาอะไรทำให้มันเป็นชิ้นเป็นกับเขาสักทีเลยอยากจะขอคำปรึกษากับพี่ๆในเกษตรกรนี้ว่าต้องเริ่มทำอย่างไร.

2 Likes

เริ่มจากดูพื้นที่เราก่อนว่าเหมาะปลูกอะไร ส่งตรวจดินก่อนก็จะดี จะได้รู้ว่าเหมาะกับพืชแบบไหนค่ะ

ยากไปครับลองปลูกผักสลัดดูก่อน

คิดว่าน่าจะปลูกในกระถางก่อนค่ะ