ช่วงทุเรียนติดลูกใส่ปุ๋ยอะไรดีครับ

ช่วงทุเรียนติดลูกใส่ปุ๋ยอะไรดีครับ

1 Like

สูตร 12-11-18 เลยครับ อย่าลืมเสริมพวกโบรอน สังกะสี