ปลูกผักตักแตนเยอะมาก มันกินใบหมดเลย ทำไงดี ช่วยแนะนำหน่อยครับ

ปลูกผักตักแตนเยอะมาก มันกินใบหมดเลย ทำไงดี ช่วยแนะนำหน่อยครับ

1 Like

ลองใช้คาบาริลคับผม

สารที่ใช้ได้ดีกับตั๊กแตน
-กลุ่ม1ไดอะซินอน โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน ไบเฟนทริน