อยากถามผู้รู้หน่อยค่ะ วิธีการปรุงดินทำอย่างไร และมีส่วนผสมอะไรบ้างคะ

อยากถามผู้รู้หน่อยค่ะ วิธีการปรุงดินทำอย่างไร และมีส่วนผสมอะไรบ้างคะ

3 Likes

ดิน1ส่วน มูลสัตว์แห้ง1ส่วน ขุยมะพร้าวแช่น้ำไว้1คืน 1ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน

เน้นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด แล้วแต่ความสะดวกกับขนาดพื้นที่ ถ้าเป็นปุ๋ยพืชสดแนะนำให้ปลูกปอเทืองแล้วไถกลบช่วงออกดอก ทำต่อเนื่องทุกปีเพื่อปรับปรุงดิน