ก่อนพ่นสารลำไยต้องเตรียมต้นเตรียมใบอย่างไรครับ แล้วใช้ปุ๋ยสูตรไหนครับ

ก่อนพ่นสารลำไยต้องเตรียมต้นเตรียมใบอย่างไรครับ แล้วใช้ปุ๋ยสูตรไหนครับ

1 Like

ในคลังความรู้เลยคับพี่ https://kasetgo.com/t/topic/208097