อยากทราบแนวโน้มไผ่ ยังน่าสนใจอยู่ไหมครับ ตอนนี้ ลงไปบางส่วนแล้ว

อยากทราบแนวโน้มไผ่ ยังน่าสนใจอยู่ไหมครับ ตอนนี้ ลงไปบางส่วนแล้ว

4 Likes

อยากทราบด้วยคน ว่าจะปลูกเหมือนกัน

1 Like