ปลูกต้นทุเรียน หน้าฝน เป็นผลดี ต่อต้นทุเรียน ไหม ผู้รู้ ช่วยตอบหน่อย ครับ ขอคำแนะนำครับ

ปลูกต้นทุเรียน หน้าฝน เป็นผลดี ต่อต้นทุเรียน ไหม ผู้รู้ ช่วยตอบหน่อย ครับ ขอคำแนะนำครับ

ดีนะครับ จะได้น้ำเพียงพอ แต่ต้องระวังไม่ให้น้ำเยอะเกิน