แนะนำยาฆ่าแมลงหน่อยครับ

แนะนำยาฆ่าแมลงหน่อยครับ

3 Likes

แมลงหวี่ขาว ลองสารอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

1 Like

ขอบคุณครับ

1 Like

ขอบคุณครับ

1 Like

อิมิดาโคลพริดเหมือนควาคิดเห็นพี่เค้าครับวันสองวันน่าจะตายหมดซองละประมาณ150-180บาทต่อน้ำ200ลิตรใช้น้อยลดลงตามส่วน

ใช้ตัวนี้เลยที่สวนผมก็ใช้

การจัดการแมลงหวี่ขาว ใช้วิธีผสมผสานจึงจะได้ผล
1.วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองอย่างน้อย 80จุดต่อไร่ จะลดตัวเต็มวัยที่จะมาวางไข่ได้
2.วิธีเขตกรรม ตัดใบไปเผาทำลาย เพราะมีตัวอ่อน ดักแด้ ที่พร้อมจะออกจากตัวเต็มวัยจำนวนมาก
3.การใช้สารกลุ่มน้ำมันไวท์ออย ปิโตรเลียมออย พ่นทางใบให้ถูกตัวเต็มวัยและตัวอ่อนด้านใต้ใบ จะอุดรูหายใจแมลงโดยที่แมลงไม่สามารถสร้างภูมิต้านทานได้
4.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม 4A เช่น อิมิดาโคลพริด ไดโนทีฟูแรน อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม (หลายพื้นที่ดื้อยากลุ่ม4Aสุดๆ ยิ่งพ่นยิ่งเพิ่มควรงดพ่น)
-กลุ่ม23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม16บูโพรเฟซีน
-กลุ่ม9ไพมีโทรซีน
-กลุ่ม29 ฟลอนิคามิด
-กลุ่ม3 ได้เฉพาะไพรีทรอยด์ type3 คือ ไบเฟนทริน
ควรใช้ไวท์ออยผสมกับสารเคมีอื่นโดยใช้แทนสารจับใบในอัตรา 200-300ซีซีต่อ200ลิตร จะช่วยเสริมฤทธิ์กัน