มะเขื่อเทศ ต้นยื่นเหียวเกิดจากสาเหตุอะไรแก้ไขยังไงดีคับ

มะเขื่อเทศ ต้นยื่นเหียวเกิดจากสาเหตุอะไรแก้ไขยังไงดีคับ

2 Likes

ไม่แน่ใจว่าเป็นโรคเหี่ยวเขียวไหม แต่ถ้าเป็นคงต้องเอาไปทำลายป้องกันระบาด

1 Like

สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย
แก้ไขโดยใช้เชื้อบาซิลลัส

1 Like

ขอบคุณครับผม

ขอบคุณคับ

น่าจะเป็นอาการเหี่ยวจากแบคทีเรีย

การรมดินเพื่อป้องกันการระบาดของโรคหลังจากเกิดโรคในแปลงปลูกแล้ว

๑. ถอนต้นที่เป็นโรคออกจากแปลงปลูก ระวังอย่าให้ดินไปหล่นในบริเวณอื่น

๒. ชั่งยูเรีย ๒๐ กรัม ปูนขาว ๒๐๐ กรัม(สำหรับพื้นที่ ๑ ตารางฟุต) ผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปคลุกดินในหลุมที่ถอนต้นพืชเป็นโรคออกไปแล้ว

๓.กลบดินแล้วใช้จอบตบให้แน่น

๔. รดน้ำบางๆเพื่อให้รูดินเชื่อมติดกัน เพื่อกันการระเหยของก๊าซที่เกิดขึ้น

2 Likes

ขอบคุณครับผม