พี่ๆ ทุกท่าน ปาล์มน้ำมันพันธุ์ไหนเลี้ยงง่าย ให้ผลผลิตที่ดี ครับ

พี่ๆ ทุกท่าน ปาล์มน้ำมันพันธุ์ไหนเลี้ยงง่าย ให้ผลผลิตที่ดี ครับ

2 Likes

แต่ละต้นเราต้องปลูกห่างกันกี่เมตร

  • ปาล์มที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร จัดว่าเป็นพันธุ์ดีทั้งหมดครับ
  • ระยะปลูกจะเป็นสามเหลี่ยม 999 เมตร ถ้าชิดกว่านี้ใบจะสานกัน จนทำให้ได้รับแสงไม่เพียงพอ สูงเร็ว คอเรียว ติดลูกน้อยลงเมื่ออายุประมาณ 6 ปี ต้องเอาบางต้นออก
  • ก่อนปลูกควรให้เวลาในการไปดูสายพันธุ์ที่เราชอบ 3-4 สายพันธุ์ เอาข้อมูลมาประเมิน ให้คะแนน และตัดสินใจเลือก
4 Likes