ท่านใดมีข้อมูลมะเขือตัวนี้ผมขอหน่อย

ท่านใดมีข้อมูลมะเขือตัวนี้ผมขอหน่อย

2 Likes

ไปลองหาอ่านมาให้ เค้าบอกอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 70 วัน อาการที่เหมาะควรหนาวๆ ไม่เกิน 25 องศาครับ