ขอคำชี้แนะเรื่องน้ำในบ่อเป็นน้ำสนิม ใช้พืชผักใบไหม้หมดเลยคะ ขอวิธีที่ทำให้น้ำหายจากการเป็นสนิมแบบถาวรคะ

ขอคำชี้แนะเรื่องน้ำในบ่อเป็นน้ำสนิม ใช้พืชผักใบไหม้หมดเลยคะ ขอวิธีที่ทำให้น้ำหายจากการเป็นสนิมแบบถาวรคะ

1 Like

ใช้พวกสารส้มแกว่งจะหายไหม

ที่บ้านเหมือนกันคะ น้ำบ่อเป็นสนิม มีวิธีไหนแก้ได้บ้าง