มีวิธีปรับสภาพดินขอบสระที่ขุดใหม่ไหมครับ...อยากปลูกของครับ สภาพดินเป็นดินลูกรังปนดินดานครับ

มีวิธีปรับสภาพดินขอบสระที่ขุดใหม่ไหมครับ…อยากปลูกของครับ สภาพดินเป็นดินลูกรังปนดินดานครับ

3 Likes

ปลูกหญ้าแฝกครับ
ห่มดิน
รถน้ำเศษใบไม้
กลบ
จะดีขึ้นเรื่อยครับ

1 Like