ขอความรู้แระวิธีรักษาน่อยคับ

ขอความรู้แระวิธีรักษาน่อยคับ

1 Like

อาการแบบนี้น่าจะไม่พ้นไฟทอป ลองอ่านในคลังความรู้อันนี้ดูนะคะ โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน

2 Likes

เชื้อลามมากครับ คงต้องใช้น้ำไตรโคเดอร์มาที่เข้มข้นสักหน่อยราดบริเวณแผลและรอบๆโคนให้น้ำซึมลงในดินทุกๆ 3-4วัน/ครั้ง 2 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น แล้วนำวัชพืชแห้งหรือทางมะพร้าวปิดกันแดดเพราะเชื้อไตรโคฯสู้แดดไม่ได้