ปลาม์ไบแหลือง

ปลาม์ไบแหลือง

1 Like

ต้องดูรูป อาจจะขาดธาตุอาหาร

1 Like

อาจจะขาดไนโตรเจน โปแทสเซียม หรือแมกนีเซียมก็เป็นได้

1 Like

ลักษณะยังไง เหลืองมีจุดไหม

2 Likes