เป็นเกษตรกรมือใหม่คะเริ่มปลูกเมื่อต้นปี 64 คะยังขาดความรู้อีกเยอะคะโดยเฉพาเกี่บวกับศัตรูของผักที่ปลูกคะปลูกแล้วใด้ผลน้อย

เป็นเกษตรกรมือใหม่คะเริ่มปลูกเมื่อต้นปี 64 คะยังขาดความรู้อีกเยอะคะโดยเฉพาเกี่บวกับศัตรูของผักที่ปลูกคะปลูกแล้วใด้ผลน้อยกว่าที่เกิดมากเพราะแมลง ผีเสื้อ หอยหลายชนิดและมีตัวทากด้วย(แมงลิ้นหมา)กลุ้มใจมากคะขอคำแนะนำจากผู้รู้อาจารย์ทุกๆท่านด้วยนะคะขอบคุณคะ)

https://stream.mux.com/WQ302Ma1b0018mBby8fa00Iw3L9NcWqkCzGCMvLSDdmCrA.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/5yhrpyry8y.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=Ui4ofhjCE00lZq9WXhRNUdJv3W5AKl9opO85uS6AbcdI

3 Likes

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นน้อยมากหากคุณ เตรียมเมล็ดเพาะให้ถูกวิธี

หากเกิดขึ้นแล้วให้ใช้ เชื้อไตรโคเดอร์มา นะคะ

ไตรโคเดอม่าใช้กำจัดเชื้อราโรคพืช ใช้กำจัดแมลงไม่ได้ครับ

หอยและทากใช้ เหยื่อเมทัลดิไฮด์ 5%GBวางเหยื่อล่อเป็นจุดๆ ส่วนหนอนอยากเห็นภาพว่าคือหนอนชนิดไหนจะได้แนะนำได้ถูก

2 Likes

ปลูกระบบการผลิตอะไรครับ…หากไม่ใช้สารเคมี ตัวหนอนใช้สารสะเดา และบีที เห็นผีเสื้อบินเข้ามาเจาะแจะในแปลง 3-4 วันใช้สารสะเดาหรือบีทีฉีดพ่นได้เลย (ฉีดพ่นตอนเย็นๆ)…เพลี้ยปากดูดตัวเล็กๆ ใช้บิวเวอร์เรีย…แมลง…ด้วงใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่เมทาไรเซี่ยม… หอยทากดักดาน ลิ้นหมาใช้เหยื่อหอย(เมททิลดีไฮด์) วางไว้เป็นจุดๆ ใกล้ๆแปลง (ห้ามหว่าน) ยังมีจิ้งหรีดตอนกลางคืน ตั๊กแตนตอนกลางวันอีก…ปวดหัวครับ ตอนนี้ผมกำลังทำมุ้งกันแมลงไปเลย จบปัญหา…

1 Like