น้ำบาดาลรดต้นไม้ไม่คอยโต อันนี้จริงไหมครับ

น้ำบาดาลรดต้นไม้ไม่คอยโต อันนี้จริงไหมครับ

9 Likes

ต้องลองตรวจดูว่าน้ำเป็นด่างหรือกรดมากไม๊คับ

2 Likes

น้ำบาดาลในระดับความบางชั้นต้นๆอาจมีสภาพไม่เหมาะกับการรดต้นไม้เพราะอาจมีเกลือแขวนลอยอยู่นะครับ แต่ก็ต้องลองใช้ดูก่อน

3 Likes

แก้ปัญหาทำบ่อพักน้ำแล้วค่อยเอามาใช้วิธีนี้ได้ผลนะ ถ้าไม่มีบ่อก็ถังน้ำ

3 Likes

น้ำบาดาลรดครับ สูง4เมตร

2 Likes