ลำใยทำไมใบถึงเป็นแบบนี้ขอวิธีแก้ด้วยครับ

ลำใยทำไมใบถึงเป็นแบบนี้ขอวิธีแก้ด้วยครับ

1 Like

เป็นอาการของ โรคพุ่มแจ้ โรคพุ่มไม้กวาดหรือโรคกระหรี่ ( witches’broom)

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Phytoplasma หรือ Mycoplasma

การแพร่ระบาด
เชื้อมายโคพลาสมา (Mycroplasma) แพร่ระบาดได้ทางกรรมพันธุ์คือ สามารถแพร่ระบาดไปโดยการตอนกิ่งลำไยจากต้นที่เป็นโรค และโรคนี้มีแมลงพวกเพลี้ยจั๊กจั่นสีน้ำตาลเป็นพาหะนำเชื้อโรคไปสู่ต้นอื่นๆ ได้

แนวทางการจัดการ

  1. คัดเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่ไม่เป็นโรคไปปลูก
  2. ป้องกันแมลงจำพวกปากดูดพวกเพลี้ยจั๊กจั่นสีน้ำตาล
  3. สำหรับต้นที่เป็นโรคถ้าเป็นไม่มาก ควรตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลาย ซึ่งชาวสวนจะต้องพร้อมใจกันและกำจัดทุกๆ สวน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาด

โดนเพลี้ยลงแล้วเอาโรคมาติด