เงาะไม่ติดลูกเป็นดอกแล้วก็ล่วงไช้อะไรฉีดครับ

เงาะไม่ติดลูกเป็นดอกแล้วก็ล่วงไช้อะไรฉีดครับ

3 Likes

ลองพ่นแคลเซียมโบรอนไม๊คับ