ขอถามผู้รู้ค่ะ อินทผาลัมเป็นลูกเล็กๆล่วงเยอะมากเลยค่ะ ควรจะทำอย่างไรดีค่ะ

ขอถามผู้รู้ค่ะ อินทผาลัมเป็นลูกเล็กๆล่วงเยอะมากเลยค่ะ ควรจะทำอย่างไรดีค่ะ

2 Likes

ไม่มีแมลงใช่มั้ย

ไม่มีแมลงคะ

การร่วงของผลไม้ผอินทผลัม)หลังผสมอาจเนื่องมาจาก
1.อาหารที่สะสมไม่เพียงพอ
2.พืชยังอยู่ในระยะคาบเกี่ยวระยะหนุ่มสาว ฮอร์โมนยังไม่นิ่ง
3.การผสมไม่ดีพอ
การแก้ไข ให้ปุ๋ยทางดินเพิ่ม และให้ปุ๋ยทางใบ 10-52-17 + เสริมด้วยสาร อโธนิค อัตรา3-4 กรัม/น้ำ 20ลิตรช่วยให้ขั้วเหนียวลดการหลุดหดล่วงของผลอ่อนได้

2 Likes