อยากถามท่านที่มีความรู้เรื่องการปลูกมะละกอแบบอินทรีย์อย่างเดียวต้องใช้สารอินทรีย์ชนิดไหนบ้างครับ

อยากถามท่านที่มีความรู้เรื่องการปลูกมะละกอแบบอินทรีย์อย่างเดียวต้องใช้สารอินทรีย์ชนิดไหนบ้างครับ

2 Likes

การปลูกมะละกออินทรีย์อย่างเดียว
สิ่งที่นำเสนอต่อไปนี้เป็นคล้ายฮอร์โมนที่ช่วย กระตุ้นการเจริญเติบโตที่มาจากอินทรีย์

 1. น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ 1 สูตรเร่งใบ
  น้ำเอ็มไซด์-----------------------------1 —ลิตร
  น้ำตาล---------------------------------1—กิโลกรัม
  น้ำ------------------------------------- 10- ลิตร
  ผักบุ้ง-----------------------------------1—กิโกรัม
  ผักกาดหอม----------------------------1—กิโลกรัม
  ใบมันเทศ-------------------------------1–กิโลกรัม
  เปลือกสับประรด----------------------1—กิโลกรัม
  การหมัก ส่วนผสมในถังมีฝาปิด 7-15 วันหรือนานกว่านี้ยิ่งดี
  การใช้ นำน้ำหมัก 1 ส่วนผสมน้ำ 500 ส่วน ฉีดหรือรดเช้า-เย็น
  ใบพืชจะงามสมบูรณ์ ใหญ่ ยาว
 2. น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ สูตรเร่งราก ดอก ผล
  น้ำเอ็มไซด์-----------------------------1 —ลิตร
  น้ำตาล---------------------------------1—กิโลกรัม
  น้ำมะพร้าว----------------------------5- ลิตร(น้ำมะพร้าวห้าวตลาด โรงขูด)
  กล้วย-----------------------------------1—กิโกรัม
  ฟักทอง ------------------------------1—กิโลกรัม
  มะละกอ--------------------------------1–กิโลกรัม
  การหมัก ส่วนผสมในถังมีฝาปิด 3-7 วันหรือนานกว่านี้ยิ่งดี
  การใช้ นำน้ำหมัก 1 ส่วนผสมน้ำ 500 ส่วน ฉีดพ่น 2ครั้ง /สัปดาห์ในช่วงกำลังออกดอกใหม่ช่วยให้ติผลดี และเป็นผลแล้ว ฉีดพ่นจะช่วยให้ผลสมบูรณ์ ใหญ่เติบโตเร็ว คุณภาพดี
 3. น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ สูตรเร่งใบ ดอก ราก ผล
  น้ำเอ็มไซด์-----------------------------1 —ลิตร
  น้ำตาล---------------------------------1—กิโลกรัม
  หัวปลา---------------------------------2—กิโลกรัม
  น้ำ--------------------------------------5----ลิตร
  เปลือกสับประรด----------------------1—กิโลกรัม
  น้ำมะพร้าว ----------------------------1–ลิตร
  การหมัก ส่วนผสมในถังมีฝาปิด 7-15วันหรือนานกว่านี้ยิ่งดี
  การใช้ นำน้ำหมัก 1 ส่วนผสมน้ำ 500 ส่วน ฉีดพ่นเร่งราก ใบ ผล ดอก 2ครั้ง /สัปดาห์
 4. น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ สูตรเร่งใบ ดอก ราก ผล****สูตร2
  น้ำเอ็มไซด์-----------------------------1 —ลิตร
  กากน้ำตาล-----------------------------1—ลิตร
  น้ำมะพร้าว ----------------------------1–ลิตร
  เปลือกสับประรด----------------------1—กิโลกรัม
  กากถั่วเหลือง --------------------------2- กิโลกรัม
  น้ำ --------------------------------------5 --ลิตร
  การหมัก หมักกากน้ำตาล น้ำมะพร้าว เปลือกสับประรด และน้ำเอ็มไซด์คนให้เข้ากัน 3 วัน หลังนั้น ใส่กากถั่วเหลือง และน้ำ ไปหมักต่ออีกในถังมีฝาปิด 2-3 เดือน
  ดมดูว่ามีกลิ่นเปรี้ยวฉุน คนดูว่ามีความหนืดของกากน้ำตาล ถ้าคนแล้วไม่หนืด แต่มีกลิ่นฉุนก็นำมาใช้ได้
  การใช้ นำน้ำหมัก 1 ส่วนผสมน้ำ 500 ส่วน ฉีดพ่นเร่งราก ใบ ผล ดอก 2ครั้ง /สัปดาห์
  ที่มา: พเยา เนียะแก้ว สวนไม้ผลอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
  ที่เสนอมาพอเป็นตัวอย่าง และแนวทางใครชอบสูตรไหนก็ลองเอาไปหมักใช้ดู น้ำเอ็มไซด์ สอบถามและหาซื้อที่สำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัด
  ที่ถามอะไรเหมาะตอบว่าเหมาะทั้งหมดครับ แต่ไม่ได้ผลเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมาก ขึ้นกับวัสดุตั้งต้นในการหมัก
  ส่วนปุ๋ย อินทรีย์ ได้แก่ปุ๋ยคอกที่ได้จากการเลี้ยงตามธรรมชาติ ไม่ใช้โซดาไฟ หรือสารเคมีอื่นใดมาทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสัตว์สำหรับปุ๋ยมูลสัตว์ที่ได้จากธรรมชาติยิ่งปลอดภัยมากและ เนื้อปุ๋ย(์N-P-K)สูงที่คือขี้ค้างคาว รองลงมาได้แก่ ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า ขี้ช้าง
  ส่วนปุ๋ยหมัก ที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ จะเป็นการหมักเปียก หรือหมักแห้ง ขึ้นกับวัสดุตั้งต้นในการทำปุ๋ยปุ๋ยหมักเป็นอะไรที่ไม่มีสูตรตายตัว ใครใกล้วัตถุดิบก็เอาอย่างนั้น ของเหลือใช้จากอุสาหกรรมเกษตร กากปาล์ม ทะลายปาล์ม กากมันกากถั่ว กากอ้อย กากน้ำตาล กากปลา พืชสดตระกูลถั่ว เศษพืชฯผสมหลายอย่าง โดยใชสารเร่ง พด. หรือ EM อาจเติม ยูเรียให้เกิดการย่อยสลายเร็วขึ้น
  ปุ๋ยพืชสด จากพืชตระกูลถั่วโดยปลูกพืชตระกูบถั่วพอถึงอายุก็ทำการไถกลบ
  การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อาจจะใช้ในรูปของปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก โดยตรง หรือนำมาหมักรวมกันระหว่างวัสดุจะใช้ทำปุ๋ยหมัก นำมาผสมกับปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ หมักด้วยสารเร่ง พ.ด. ส่วนน้ำหมักคงมีสูตรมากมายใครจะใส่อะไรเป็นวัตถุตั้งต้น ถ้าเน้นให้ได้ไนโตรเจน ให้ใช้วัตถุดิบตั้งต้นเป็นโปรตีนจาก สัตว์ กากถั่วหรือใบพืชฯ แต่ต้องทางคาร์บอน เพื่อเสริมสร้างพลังงาน เน้นแป้ง หรือ ผลไม้ หรือหัวพืชฯ (ก่อนทำคงต้องวิเคราะห์ว่าเราจะต้องปุ๋ยหมักประเภทไหน และต้องหาวัตถุดิบชนิดไหนมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นกัน)
  คงไม่ใช่มีแค่น้ำหมัก ปุ๋ยหมัก ดินผสมอินทรีย์ และวัสดุเพาะชำอินทรีย์ ท่านสามารถ คิดทำน้ำสะกัดอินทรีย์กำจัดศัตรูพืช จากว่านน้ำ โล่ติ๊น สะเดา ฯ
  น้ำสะกัดจากเปลือกมังคุดใช้ป้องกำจัดเชื้อราได้
  ว่านน้ำ มีฤทธฺ์ในทางกำจัดแมลง และเชื้อราได้เช่นเดียวกัน
  โล่ติ๊น สามารถกำจัดเพลี้ย และหนอนได้ดี
  สะเดาหรือสารสะกัดจากสะเดา กำจัดแมลง โดยไปขัดขวางขบวนการลอกคราบของหนอน และหนอนก็ตายไป
  เชื้อราไตโครเดอรมา จะกำจัดเชื้อราไฟท็อป ราเขียว เมธาไรเซียม ควบคุมแมลง ด้วงปีกแข็ง
  เชื้อราบิวเวอร์เรีย สามารถใช้กำจัด แมลง ปากกัดและปากดูด
  ยังอีกหลายชนิด คงต้องไปค้นคว้ากันเพิ่มเติมนะครับ
3 Likes

พวกปุ๋ยมูลสัตว์ บำรุงได้ดีเลย แต่ก็ต้องระวังพวกเชื้อราให้ดี

ขอบคุณครับ

น่าสนใจดีค่ะ มะละกอน่าจะปลูกแบบอินทรีย์ไม่ยาก

ขอบคุณครับ

ใครบอกว่าไม่ยากครับ วิธีอินทรีย์ต้องเขาใจเรื่องการกำจัดเพลี้ยกินยอดมะละกออย่างมากถ้าเอาไม่อยู่เหลืองทั้งสวนนะครับแล้วไวรัสก็จะมา ถ้ามือใหม่ต้องศึกษาให้ละเอียดนะครับ