ต้นกล้วยเป็นโรค หรือ ขาดสารอาหารอะไรหรือครับ

ต้นกล้วยเป็นโรค หรือ ขาดสารอาหารอะไรหรือครับ

14 Likes

อาการมาจากขอบ อาจจะขาดธาตุ

1 Like

โรคเชื้อราทางใบซื้อยาเชื้อราทางใบมาฉีดได้เลยครับกำลังต้นเล็กรักษาง่ายอยู่

1 Like

46-0-0กำมือละลายน้ำ1บัวรดน้ำรดรอบๆต้น
#รอบต้นจะต้องไม่มีอะไรคลุม
มันก่อเชื้อรา.หนอนก่อก็ชอบ

1 Like

ลองตรวจดูจากตารางนี้ครับ

1 Like