ฮอแลนเตี้ยหลงมาไงออกดอกละ

ฮอแลนเตี้ยหลงมาไงออกดอกละ

ไม่แน่ใจน่าจะเป็นพันธ์ุครั่งนะครับ เพราะ ฮอลล์แลนด์ใบจะหยักมาก และมีติ่งใบบนจุดรวมก้านใบ
ใบออลล์แลนด์

มะละกอดูยากจริงๆ