เกิดจากอะไรแก้ยังไงคับเผือก3เดือน

เกิดจากอะไรแก้ยังไงคับเผือก3เดือน

2 Likes

ได้พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชอะไรไปบ้างแล้ว

1 Like

ฉีดยากำจัดหนอนคับ

ภาพที่ ๑
๑. สารอาจจะเข้มข้นเกินไป หรือ พ่นแล้วค้างอยู่ขอบใบถูกแดดจัดเผาไหม้
๒. ถ้าเป็นสารฯประเภทน้ำมันยิ่งทำให้มีโอกาสเกิดพิษมากขึ้นในสภาวะที่อากาศร้อนจัด
๓. ถ้าผสมสารอื่นๆด้วย เช่นปุ๋ยหรือฮอร์โมนจะยิ่งทำให้เกิดพิษได้รุนแรงขึ้น
ภาพที่ ๒ มีอาการกของโรคตาเสือที่มีสาเหตุจากเชื้อรา

ขอบคุณคับ