ตอนนี้นาข้าวหญ้าขึ้นมากฆ่าหญ้า2รอบแล้วจะทำอย่างไรดี

ตอนนี้นาข้าวหญ้าขึ้นมากฆ่าหญ้า2รอบแล้วจะทำอย่างไรดี

ใช้ยาฆ่าหญ้าอะไรไปบ้างแล้วครับ และใช้อัตรา จำนวนเท่าไรและมีภาพนาข้าวไหมครับ

เป็นนาน้ำฝน หรือมีแหล่งน้ำครับ

ขึ้นเยอะไหมครับ หลีกเลี้ยงการตัดได้จะดี เพราะเดี๋ยวโดนข้าว