ผมจะโค่นยางมาปลูกไม้ผล..อยากปลูกมะยงชิด ท่านใดมีความรู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ..การเตรียมดิน-การคัดเลือกกิ่งพันธุ์-วิธีปลูก-ก

ผมจะโค่นยางมาปลูกไม้ผล…อยากปลูกมะยงชิด ท่านใดมีความรู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ…การเตรียมดิน-การคัดเลือกกิ่งพันธุ์-วิธีปลูก-การดูแลรักษาเป็นต้น…ขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ

.การปลูกมะยงชิด
มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
. แต่เน้นการเตรียมดิน
1.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือ ผานระเบิดดานไปเลย แล้วตากดิน 1 เดือนเลย
2.ไถพรวนด้วย ผาน 7 ใสปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
3 ยกเนินหลังเต่าในที่ราบ สูง 50 เซนติเมตร ร่องกว้าง 3-4 เมตร หรือยกโคกสูง 50 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 3-4 เมตร กำหนดระยะปลูกบนเนินหลังเต่า 8X8, 6X6เมตร
4.การปลูกในหลุม บนเนินหลังเต่า หรือบนโคกที่เตรียมไว้
5.พันธ์ุที่นิยม พันธ์ุทูลเกล้า
6.ทำหลุม 50X50X50เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายรากแก้วที่ขดออกหรือตัดปลายเล็กน้อย ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจท่วมระดับดินในถุงกล้าทุเรียนประมาณ 1 นิ้ว
7.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสง
8. ทำการรดยารา ไฟทอปธอรา เนื่องรากกระทบกระเทือน
9.วันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
10ส่วนการใ้ห้ปุ๋ย
ปุ๋ยทุเรียนเล็ก มีดังนี้
10.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ปริมาณ 5.0กิโลกรัม/ต้นปีละครั้ง
10.2ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 16-16-16+15-0-0อัตรา 1:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7หรือท่านจะใช้สุตรเสมออย่างเดียวเช่น 16-16-16อย่างเดียวก็ได้ ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต ปริมาณ ครั้ง 200-กรัม /ต้น ปีละ 2 ครั้ง
11. การตัดแต่งกิ่ง ควบคุมทรงพุ่มเตี้ย เพื่อให้ทุเรียนเตี้ย มีความสูงไม่เกิน 3.0เมตร
12.ทำการเสริมราก หลังปลูกไปแล้ว 1ปี ตำต้น ประมาณ 1นิ้วช่วยให้โตเร็ว แข็งแรงออกผลเร็ว

1 Like

พันธุ์บางขุนนนท์ พันธุ์ทูลเกล้า นิยมปลูกกัน

1 Like

ขอบคุณมากๆครับ