ในรูปใช่เมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงไหม และอีกรูปใช่ต้นอ่อนไหมครับ

ในรูปใช่เมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงไหม และอีกรูปใช่ต้นอ่อนไหมครับ

1 Like

รูปที่สองไม่น่าใช่นะคะ