เป็นเชื้อราน้ำค้างต้องทำอย่างไรคับ

เป็นเชื้อราน้ำค้างต้องทำอย่างไรคับ

1 Like

เนื่องจากไม่มีรูปให้ช่วยวิเคราะห์
แต่ถ้ามั่นใจว่าเป็นโรคราน้ำค้าง และ สามารถใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชได้ มีสารฯที่มีประสิทธิภาพเช่น สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลิคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส