ดินขี้เลนปลูกพืชผักดีไหมครับ

ดินขี้เลนปลูกพืชผักดีไหมครับ

2 Likes

ดินเลนปลูกผักได้แต่ต้องตากให้แห้งก่อน ก็จะร่วนระบายน้ำดี ปลูกพืชงามดี

2 Likes