ดินแข็งมากทำไงจะปลูกโกโก้ครับรถไถไม่ไหวเลย

ดินแข็งมากทำไงจะปลูกโกโก้ครับรถไถไม่ไหวเลย

2 Likes

ผมว่าขั้นแรกต้องใช้ไถระเบิดดินดานก่อน แล้วตามด้วยไถพรวน +ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ขณะไถเลยไร่2.0ตัน
หรือจะหว่าน ปอเทือง โสนแอฟริกัน ถั่วพร้า แล้วไถกลบก็ได้