ใบหม่อนสดสามารถให้วัวกินได้ไหมครับ

ใบหม่อนสดสามารถให้วัวกินได้ไหมครับ