น้ำบ่อบาดาลเป็นสนิมรดต้นไม้ใบไหม้ มีวิธีไหนช่วยได้บ้างคะ

น้ำบ่อบาดาลเป็นสนิมรดต้นไม้ใบไหม้ มีวิธีไหนช่วยได้บ้างคะ

2 Likes

เคยหาทางแก้เหมือนกัน เจอความเห็นนึงบอกให้ทำบ่อพักค่ะ ก่อนปั๊มเข้าบ่อพักก็ใส่ตัวชั่วกรอง เช่นทราย ขี้เถ้าแกลบ ถ่าน ซักสองบ่อ แล้วดูดน้ำจากบ่อสุดท้ายไปใช้

1 Like