เป็นอะไรครับ อยากถามผู้รู้ครับ

เป็นอะไรครับ​ อยากถามผู้รู้ครับ

1 Like

๑. ไม่ใช่อาการของแคงเคอร์
๒. ลักษณะเหมือนเกิดพิษจากการพ่นสารบางอย่าง ลองตรวจสอบว่า อาการนี้เกิดขึ้น ในวันถัดจากพ่นสารครั้งสุดท้ายหรือไม่
๓. จะลองปรึกษา ทางด้านแมลงดูนะคะ

ตรวจสอบตามข้อ ๒ แล้ว กรุณาตอบด้วย เพื่อเป็นความรู้สำหรับทุกๆคน