เงาะติดผลแต่ร่วงทำไงคับ

เงาะติดผลแต่ร่วงทำไงคับ

1 Like

เงาะติดผลแล้วร่วง
1.การผสมไม่สมบูรณ์ เพราะสร้างดอกตัวผู้
2.ขาดน้ำ อากาศร้อนความชื้นไม่เพียงพอหรือไม่
3.อาหารสะสมที่จะเลี้ยงผลอ่อนไม่เพียงพอ
4.มีโรคหรือแมลงเข้าทำลายหรือไม่

2 Likes