ตํ่าเหลือเกินแต่ละลูก

ตํ่าเหลือเกินแต่ละลูก

5 Likes

ใส่ปุ๋ยอะไรคะ​ ดกมากค่ะ

ปุ๋ยอินทรีย์&มูลสัตว์