เชียงใหม่ เชียงดาวบนดอย อากาศหนาวหน่อย อยากทราบว่าควรปลูกมะนาวสายพันธุ์อะไรดีครับ ที่ตลาดต้องการ

เชียงใหม่ เชียงดาวบนดอย อากาศหนาวหน่อย อยากทราบว่าควรปลูกมะนาวสายพันธุ์อะไรดีครับ ที่ตลาดต้องการ

กลุ่มมะนาวภาคกลาง น้ำหอม แป้นพวง แป้นรำไพ
กลุ่มมะนาวตาฮิติ และมะนาวฝรั่งเลมอนกลุ่มนี้ชอบเย็นหน่อยครับ